NOSA

بازدید انتقال تجربیات کارآفرینی در شرکت نوسا

جلسه انتقال تجربیات کارآفرینی و بازدید از شرکت نوسا ب حضور آقای مهندس محمد زاده، مدیرعامل این شرکت در هفته گذشته همانند برنامه های قبلی مرکز رشد در راستای ارتقای سطح آگاهی شرکتهای نوپای عضو مرکز برای مواجهه با مسایل و مشکلات راه دشوار کارآفرینی برگزار گردید.

در این بازدید و نشست ۲ ساعته، مباحث مهمی از کارآفرینی در لابلای تعاریف آقای مهندس nosa1محمدزاده از سرگذشت ایجاد و راه اندازی کسب و کار خویش، یافت می شد.

مباحث مهمی از جنس مدیریت نیروی انسانی، کار تیمی، برنامه ریزی، رضایتمندی مشتری و …

ایشان رمز موفقیت شرکت نوسا را در رضایتمندی مشتریانش می دانست و معتقد بود که برای این کار حتی لازم است گاهی اوقات هزینه ای را متحمل شد.

جمله ای که ایشان بسیار به آن معتقد می باشد اینست که

برای گفتن یک “بله” مسوولانه بارها و بارها به خود و دیگران “نه” میگوییم.

از نظر وی ۴ عامل مهم در شکست شرکتها نقش بازی می کند:

۱- حجم کار زیاد ۲-حجم کار کم ۳-پول زیاد در شرکت ۴-پول کم در شرکت

که در ادامه به صورت کامل این مبحث را برای شرکتهای نوپا توضیح دادند.