Fari-pour

سمینار انتقال تجربیات کارآفرینی

یکی از برنامه هایی که مرکز رشد فناوری نخبگان برای شرکتهای نوپا برگزار می کند جلسات و سمینارهای انتقال تجربیات کارآفرینی می باشد تا این شرکتها با استفاده از تجربیات ارزشمندی که یک کارآفرین موفق در اختیارشان می گذارد از خطاهایی که احتمال شکست یک استارتاپ را افزایش می دهد اجتناب کنند.

این بار مرکز رشد میزبان آقای مهندس فری پور، مدیرعامل شرکت سراج فن آموز بود. http://fanamouz.ir/

حازم فری پور که از نخبگان استعداهای درخشان کشور و از دانشجویان دانشگاه شریف بوده، در مسیر کارآفرینی خود فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است که برای هر کارآفرین نوپایی جذاب و قابل توجه می باشد. ایشان رشد و توسعه بسیار و هم چنین ورشکستگی و رهایی از بحران را تجربه کرده اند. اکنون وی کسب و کاری پایدار را اداره می کند.

Fari-pour2

درس مهمی که ایشان برای شرکتها داشتند، علاقه مندی به هدف مشخص، پایداری و مقاومت در راه رسیدن به هدف، و مدیریت صحیح کارها برای تحقق اهداف است.

تاریخ خبر : ۲۰ شهریور ۱۳۹۵