sep

اخبار شرکتهای عضو – صنعتگران ارتعاش پردازش

صنعتگران ارتعاش پردازش

رکوردی جدید در فروش دستگاههای کنترلر وزن و ماژولهای آن در شرکت صنعتگران ارتعاش پردازش
شرکت صنعتگران ارتعاش پردازش که در زمینه طراحی و تولید دستگاههای کنترل وزن و بومی سازی تجهیزات اتوماسیون صنعتی در مرکز رشد نخبگان پارک فناوری پردیس مستقر است در سال ۹۴ موفق به فروش بیش از ۲۵ دستگاه از محصولات کنترلر خود به صنعت شد.
این شرکت با فروش انواع محصولات خود در این سال فروشی بالغ بر ۴۲۰ میلیون ریال داشته است.
همچنین طراحی و ساخت کنترلر وزن مبدل EP100 در سال ۹۴ انجام شده است که این دستگاه با رویکرد ارزان قیمت و با قیمتی نزدیک به یک سوم نمونه اولیه خود ساخته شده است. همچنین طراحی محصول کنترلر EP600 که نمونه پیشرفته EP400 است در حال انجام است.