برای آشنایی بیشتر روی نام شرکت کلیک کنید

ردیفشرکت
حوزه فعالیتمدیر عاملشماره تلفن
شماره فکس
ایمیل سایت
1البرز فسفاتتولید اسید فسفریک
با روش تبادل یون
آقای مهندس سپهری۳۳۱۸۵۹۲۶mahdi.sepehri@gmail.com
2ایرانیان بانژ (رادایران)شناسنامه فنی ومهندسی
معکوس گیربکس ها
آقای مهندس رضایی۷۶۲۵۰۰۵۳
۷۶۲۵۰۰۵۴
radiran@techelite.ir
Rezaei_ceo@yahoo.com
WWW.RADIRANCO.IR
3پویندگان فنون پزشکی آریا دی‎طراحی و ساخت تختهای
جراحی اتاق عمل
آقای مهندس محراب زاده۶۶۴۰۱۳۲۵
۶۶۴۰۱۳۲۷
۶۶۴۰۷۸۵۵
pad-med@techelite.ir
Info@pad-med.com
4آسال لیزر ساختطراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدیSLS
آقای مهندس محمودی۷۶۲۵۰۳۴۳
۷۷۳۴۶۲۲۰
asallaser@techelite.ir
ramin.fesharaki@gmail.com
5پردیس ونداد پارسوبسایت آموزشهای ویدیویی تخصصی (فرانش)آقای مهندس رشیدی۷۶۲۵۰۲۳۵faranesh@techelite.ir
support@faranesh.com
https://faranesh.com/
6پرتو فناوران رامانطراحی و ساخت دستگاه
لیزر تار نوری
آقای مهندس اسماعیلی ۷۶۲۵۰۰۸۸ mehrdad.gemini@gmail.com
7پرزان پژوهتولید و ساخت دستگاه
شیکرهای آزمایشگاهی
آقای مهندس سائق ۷۶۲۵۰۶۹۸
۷۶۲۵۰۶۹۹
۵۵۴۳۵۰۲۰-۳۰
۵۵۴۳۵۵۵۷

saegh@yahoo.com
info@parzanco.com
8پرگاس خودرو شریفتولید آپشن های خودرو
دارای تکنولوژی بالا
خانم مهندس مزدارانی ۷۶۲۵۰۹۵۵
۷۶۲۵۷۱۴۳
pergas_khodro@yahoo.com
9ایده کاوان صنعت پردیس
ساخت روبات امداد گر
حمل مصدوم
آقای مهندس حسنی ۷۶۲۵۰۲۹۰
۷۶۲۵۰۲۹۱
abolfazl_hasani2010@yahoo.com
10پیشرو سرامیک مهر تولید پودرهای پیشرفته
و ساخت قطعات سرامیکی
پیشرفته با خواص ویژه
خانم دکتر مشهدی ۷۶۲۵۰۲۳۰
۷۶۲۵۰۴۳۲
pishroceramic@techelite.ir
info@pishroceramic.com
www.pishroceramic.com
11تهران کوانتش دستگاه الکترونیکی تستر
باتری قابل حمل به اضافه
تست سیستم شارژ و استارت
آقای مهندس نخجوانی۷۶۲۵۱۰۵۲
۷۶۲۵۱۰۴۹
tahanianishahrzad@yahoo.com
12توسعه پایدار سلمان لزجت یاب تطبیقی
بتن خودتراکم
آقای مهندس خزعلی
۷۶۲۵۱۱۲۶
۷۶۲۵۱۰۷۰


info@salmanco.comwww.salmanco.com
13توسعه دانش و فناوری ایلیا طراحی و ساخت
نانوکاتالیست
ریفورمینگ نفتا
آقای مهندس کازرونی۷۶۲۵۰۳۵۹
۷۶۲۵۰۳۶۰
ilya.corporation@gmail.com
kazerooni@gmail.com
info@ilya-corp.com
14رایانش امن دنیا امنیت اسناد با فناوری
water marking
آقای دکتر امامی radsoftgroup@gmail.com
15رایان نقش آسیا
رایان تمبر
سامانه تمبر دیجیتال
آقای مهندس شاکری ۸۹۷۸۲۵۸۳ a.shakery@gmail.com
16رایکا گستر پلاسما
تولید مشعل
پلاسمایی و کاربرد آن
آقای مهندس زمانیinfo@rgplasma.ir
17رهگشا فن آریا ربات اطفای حریق آقای مهندس دهقانی ۷۶۲۵۷۷۲۳
۷۶۲۵۷۷۲۳
ma.dehghani@iran.ir
18مهندسی طرح و توسعه سپناسیستم هوشمند کنترل مرکزی
قطار با قابلیت آتو کالیبره ،
ایمنی ریل و جبرانسازی خطا
آقای مهندس مهرگو۸۹۷۸۱۱۵۰ sepnatech@yahoo.com
19سیمرغ ایده پردیسطراحی و ساخت
پهپاد شناسایی
آقای مهندس رحمانیان ۷۶۲۵۰۰۸۷-۷۸e_aerospace@yahoo.com
20صنعتگران ارتعاش پردازش
بومی سازی تجهیزات
اتوماسیون صنعتی
آقای مهندس هدیه لو ۷۶۲۵۰۶۵۲
۷۶۲۵۰۶۵۹
hediehloo@gmail.com
21فاوا پردازان کارا
طراحی و ساخت
سیستم
DVB-LANCaster
آقای مهندس میرزایی ۷۶۲۵۰۰۶۸
۷۶۲۵۰۰۶۹
mirzaii_h@hotmail.com
22فراطیف پویا طراحی و ساخت گیرنده
پهن باند رادیو
نرم افزاری ۳۰۰ MHz
آقای دکتر توحیدیان
۷۶۲۵۰۹۹۵
۷۶۲۵۰۹۹۸
m.tohidian@aut.ac.ir
23کارافن پردازمبتکرماناطراحی و ساخت
سیسستم
توموگرافی ECT
آقای مهندس مجید پور
۷۶۲۵۰۱۰۹
۷۶۲۵۰۱۰۸
karafan.pardaz@gmail.com
mrmp.1358@yahoo.com
24کاشانه سبز پردیساستفاده از مواد نوترکیب (PCM) در صنعت به منظور مدیریت انرژیآقای مهندس رسول نژاد۷۶۲۵۰۸۱۷-۸۲۲
۷۶۲۵۰۸۰۳
PardisGreenShack@techelite.ir
info@pgscrco.com
www.pgscrco.com