co-work97

آغاز به کار تیم های نوپای پذیرفته شده در فضای کاری اشتراکی مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس

 

در ادامه فرآیند پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان، پس از بررسی طرح و ایده اولیه ارسالی، برای ۴۰ تیم و شرکت، جلسه مصاحبه فنی و بازار با حضور کارشناسان و تیم ارزیابی مرکز برگزار گردید.

تیم‌های متقاضی با ارائه طرح‌های خود برای داوران و متخصصان با تجربه که خود کارآفرینانی موفق و با تجربه بودند، به دفاع از یافته‌ها و برنامه‌های خود پرداختند.

باتوجه به ارزیابی‌های بعمل آمده و جمع بندی نظرات داوران، تیم‌هایی که شایستگی حضور از نظر توانمندی فنی و اجرایی و تخصص لازم را داشته اند، برای مدت ۱۰ هفته در فضای کاری اشتراکی(co-work) مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس مستقرگردیدند.

تیم‌ها و طرح‌های برگزیده مرحله co-work در اواسط آذر ماه ۱۳۹۷ در فضای اختصاصی مستقر خواهند شد.

 

تهیه و تنظیم: مهدی سیری

مهرماه ۱۳۹۷