park-poster

اطلاعیه پارک فناوری پردیس برای واگذاری مجتمع نوآوران

پارک فناوری پردیس در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای مجتمع نوآوران را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با تسهیلات ویژه واگذار کند.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، باتوجه به تقاضای متعدد شرکت‌های فناور و ضرورت فراهم‌نمودن دفاتر مناسب برای استقرار سریع شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک فناوری پردیس با همکاری صندوق‌های سرمایه‌گذار، تعداد محدودی واحدهای اداری مجتمع نوآوران پارک را واگذار می‌نماید.

به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور واجد شرایط، ۳۰% الی ۴۰% قیمت هر واحد هنگام عقد قرارداد تسهیلاتی با نرخ ۱۴% در اقساط ۲۴ الی ۳۶ ماهه اعطا می شود.

حق تقدم واگذاری واحدها با شرکت‌های دانش‌بنیان تایید صلاحیت شده، شرکت‌های عضو کنونی پارک به منظور تغییر یا توسعه فضای استقرار خواهد بود و انتخاب واحد مورد نظر با متقاضیانی است که زودتر نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

متقاضیان می‌توانند تا ۱۵ آبان ماه سال جاری با ارسال درخواست کتبی به اداره کل امور شرکت‌های دانش‌بنیان پارک با شماره تماس ۷۶۲۵۰۲۵۰ داخلی۴۳۱۶ و ۴۳۱۸ و یا مراجعه به سایت www.techpark.ir اقدام نمایند.

بدیهی است عضویت شرکت‌های متقاضی، پس از طی فرآیند پذیرش توسط پارک فناوری پردیس انجام خواهد شد.