اولین رویداد انتقال تجربه پردیس تاک برگزار شد.

پردیس تاک

اولین رویداد انتقال تجربه پردیس تاک در دانشگاه آزاد پردیس برگزار گردید.
رویداد پردیس تاک با همکاری مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس برگزار شد.
هدف از این رویداد آشنایی دانشجویان با راه‌های پیش رو در کارآفرینی و حمایت‌ها و بسترهای موجود در پارک فناوری پردیس و همچنین انتقال تجربه از شرکت برتر مرکز رشد پارک فناوری پردیس به دانشجویان بوده است.
رویداد پردیس تاک با حضور جمعی از دانشجویان این واحد دانشگاهی و اساتید و مدیر و کارشناسان مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس برگزار گردید.
رویداد پردیس تاک اولین رویداد از سری رویداد‌هایی است که در آینده با همکاری مضاعف پارک فناوری پردیس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس برگزار خواهد شد.