دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری های نوین شهری

عقد ۵۰ تفاهم نامه همکاری مابین شرکت های مرکز رشد فناوری نخبگان و سازمانهای دولتی و خصوصی در دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری های نوین شهری
دومین نمایشگاه فناوری های نوین شهری در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ با حضور آقای مهندس چمران، رئیس شورای شهر تهران در بوستان گفتگو– محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران آغاز شد. مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس با حضور ۷ شرکت و هسته فناوری در این نمایشگاه و عقد ۵۰ تفاهم نامه توسط ایشان حضوری خیره کننده داشت.

هسته فناوری یکصدا با ۱۸ تفاهم نامه و شرکت توسعه پایدار سلمان با ۱۰ تفاهم نامه به ترتیب از فعالترین اعضای حاضر مرکز رشد در این نمایشگاه بودند.
002
از بازدیدهای صورت گرفته از نمایشگاه و غرفه مرکز رشد می توان به بازدید آقایان دکتر ستاری(معاون علمی فناوری رییس جمهور)، دکتر قالیباف(شهردار محترم تهران)، دکتر دلیر(معاون توسعه مدیریت معاونت علمی فناوری رییس جمهور)، رئیس سازمان بازرسی کل کشور،مهندس نوری(شهردار منطقه ۸)،رئیس کنترل ترافیک تهران و و علیرضا دبیر(عضو شورای شهر تهران) اشاره کرد.

001

خاطرنشان میگردد بیش از ۱۸۴ شرکت از مراکز رشد و پارک های فناوری سراسر کشور در این نمایشگاه حضور داشتند.

003