چهارمین رویداد شهرنوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده

 

Smart_City_final_poster chapچهارمین رویداد: از سلسله رویدادهای ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران
با موضوع:‌ شهرنوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده

مرکز تهران هوشمند با همکاری شبکه فن‌بازار ملی ایران اقدام به برگزاری رویداد (Reverse Pitch) از سلسله رویدادهای ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در تاریخ ۱۲/۰۹/۹۸ در محل کارخانه نوآوری آزادی می‌نمایند.
در این رویداد که با حضور مدیران و معاونت‌ها شهرداری تهران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، استارتاپ‌ها، و شرکت‌های دانش‌بنیان صورت‌ می‌گیرد مدیران و معاونت‌های شهرداری تهران به بیان نیاز‌های فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران می‌پردازند تا شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان از نیاز‌های حوزه شهری با خبر و بتوانند بر روی موضوعات واقعی فعالیت نموده و از حمایت‌های شهرداری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برخوردار گردند.
از رویکردهای دیگر این رویداد بیان پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های موجود در مرکز آمار و رصد شهری شهرداری تهران و چگونگی در اختیار قرار دادن این اطلاعات به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها جهت استفاده در کسب و کارهایی با رویکرد فناورانه و نوآورانه می‌باشد.
شرکت‌ها و یا استارتاپ‌هایی که درخواست جلسه از ارائه کنندگان نیاز را دارند حتما باید در لینک ایوند این رویداد به نشانی: https://evnd.co/LuwTF ثبت‌نام کرده باشند. همچنین می‌توانید با استفاده از شماره تماس ۰۹۱۲۶۴۵۰۲۲۷ شرکت “بیزمارک” که از کارگزاران شبکه فن‌بازار ملی ایران است و وظیفه برگزاری و بهمرسانی این رویداد را برعهده دارد هرگونه سوال، پیشنهاد و طرحی را مطرح نمایید.