دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری های نوین شهری

عقد ۵۰ تفاهم نامه همکاری مابین شرکت های مرکز رشد فناوری نخبگان و سازمانهای دولتی و خصوصی در دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری های نوین شهری
دومین نمایشگاه فناوری های نوین شهری در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ با حضور آقای مهندس چمران، رئیس شورای شهر تهران در بوستان گفتگو– محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران آغاز شد. مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس با حضور ۷ شرکت و هسته فناوری در این نمایشگاه و عقد ۵۰ تفاهم نامه توسط ایشان حضوری خیره کننده داشت.

ادامه مطلب