برگزاری کارگاه آموزشی قانون تجارت و اسناد تجاری

برگزاری کارگاه آموزشی قانون تجارت و اسناد تجاری

به منظور آشنایی شرکت های نوپا و اعضای جدید مرکز رشد فناوری نخبگان، کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع قانون تجارت و اسناد تجاری در محل پارک فناوری پردیس برگزار گردید.

ادامه مطلب

تجربه ی شرکت دانش بنیان

جلسه انتقال تجربه برای بهره مندی شرکت ها و تیم های جدید عضو مرکز رشد در محل پارک فناوری پردیس برگزار گردید.دکتر بهزاد سیاه کلاه از تجربیات و فراز ونشیب های مسیر تجاری سازی و کارآفرینی برای شرکت های نوپا و تیم های عضو مرکز رشد فناوری نخبگان گفتند…

 

ادامه مطلب