اخبار شرکتهای عضو – کارافن پرداز مبتکر مانا

کارافن پرداز مبتکر مانا

  •  مجید پور مدیرعامل شرکت کارافن پرداز مبتکر مانا اعلام کرد: برون سپاری گسترده در شرکتهای با فناوری پیشرفته امکان پذیر است.

 

  •  اتمام موفقیت آمیز قرارداد “مانیتورینگ لوله های انتقال فراورده های نفتی بروش ECT“.

 

  •  عقد قرراداد با پالایشگاه تبریز مبنی بر ساخت سیستم اتمام موفقیت آمیز فاز سوم قرارداد “مانیتورینگ لوله های انتقال فراورده های نفتی بروش ECT“.
radiran3

اخبار شرکتهای عضو – ایرانیان بانژ

ایرانیان بانژ

  • استفاده از حمایت های آیین نامه خدمت سربازی بنیاد نخبگان
  • استقبال مشتریان از چارچوب جدید تهیه شناسنامه فنی و مهندسی معکوس قطعات در کشور
  • چارچوب جدید تهیه شناسنامه فنی، مهندسی مجدد و آنالیز ارزش در نقشه های ساخت در شرکت رادیران مستقر در پارک فناوری پردیس

ادامه مطلب