PSP1

بازدید و انتقال تجربه در شرکت منابع تغذیه الکترونیک

یکی از فعالیت هایی که مرکز رشد به منظور توانمندسازی تیم­ها و شرکت های نوپای فناور انجام می دهد، انتقال تجربیات کارآفرینان موفق به این تیم های متخصص و نوپاست. به همین منظور در حال حاضر بازدیدهای منظمی از شرکت­های عضو و مستقر در پارک فناوری پردیس به عمل می آید و در این برنامه ها، کارآفرینان موفق و با تجربه از چالش هایی که در مسیر کارآفرینی داشته اند سخن می گویند و از اینکه چگونه توانسته اند بر مشکلات و موانع راه غلبه کنند برای شرکت های مرکز رشد حرف هایی شنیدنی و ارزشمند دارند.

ادامه مطلب

بازدید شهرکرد

مرکز رشد میزبان دانشگاه آزاد شهرکرد

دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵، مرکز رشد فناوری نخبگان، میزبان معاونین و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد بود. در این بازدید که ابتدا با نشست انتقال تجربیات طرفین در خصوص شرکت­های نوپا همراه بود، مدیر مرکز رشد شهرکرد و مرکز رشد فناوری نخبگان نیز حضور داشتند.

موضوعاتی نظیر نحوه ارائه خدمات مطلوب به شرکت­های دانش بنیان و فناور، روش­های سرمایه گذاری و مشارکت در طرح­ها، چگونگی ارزیابی و پذیرش شرکت­ها، نحوه پشتیبانی و راهبری آنها و … در این جلسه مطرح شد. ادامه مطلب