برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

در راستای توانمند سازی شرکت­های عضو مرکز رشد، کارگاه یک روزه ای با عنوان آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی در پارک فناوری پردیس برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی قانون تجارت و اسناد تجاری

برگزاری کارگاه آموزشی قانون تجارت و اسناد تجاری

به منظور آشنایی شرکت های نوپا و اعضای جدید مرکز رشد فناوری نخبگان، کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع قانون تجارت و اسناد تجاری در محل پارک فناوری پردیس برگزار گردید.

ادامه مطلب

تجربه ی شرکت دانش بنیان

جلسه انتقال تجربه برای بهره مندی شرکت ها و تیم های جدید عضو مرکز رشد در محل پارک فناوری پردیس برگزار گردید.دکتر بهزاد سیاه کلاه از تجربیات و فراز ونشیب های مسیر تجاری سازی و کارآفرینی برای شرکت های نوپا و تیم های عضو مرکز رشد فناوری نخبگان گفتند…

 

ادامه مطلب