شرکت میرا سازه ارتعاش در حوزه طراحی، ساخت و کاربرد انواع ادوات کنترل ارتعاش (میراگرهای سازه ای) در صنعت ساختمان جهت دفع ایمن نیروهای ناشی از زلزله و باد فعالیت می‌نماید.

 میراگر طراحی شده در شرکت میرا سازه ارتعاش جزء میراگرهای اصطکاکی می‌باشد که در افزایش استهلاک انرژی ناشی از شتاب زلزله وارده به سازه موثر می‌باشد، که نتیجتاً منجر به کاهش آسیب های ناشی از زلزله در ساختمان خواهد شد. مکانیسم طراحی شده در این میراگر به گونه‌ای می‌باشد که می‌توان از پتانسیل اصطکاکی میراگر به صورت بهینه و یکنواخت تر نسبت به میراگرهای مشابه آن استفاده نمود. همچنین در صورت تولید این میراگرها در داخل کشور قیمت تمام شده این میراگرها نسبت به نمونه های وارداتی خارجی مشابه کمتر می‌باشد که نتیجه آن تمایل به استفاده بیشتر از این سیستم های کنترل ارتعاش سازه در ساختمان های پر اهمیت و حتی ساختمان های با اهمیت متوسط خواهد بود.

sample

our prototype