مرکز رشد فناوری نخبگان برگزار می کن ...وبینار دانش بنیان نظام جدید ارزیابی
| ۱۴۰۲ آبان ۰۹:۳۵ صبح
اشتراک گذاری:

مخاطبان:
◽شرکت های عضو پارک فناوری پردیس
◽ شرکت های مرکز رشد فناوری نخبگان و فضای کار اشتراکی کوآپ
◽اعضای کارخانه نوآوری آزادی و های وی
◽علاقمندان به زیست بوم فناوری و نوآوری کشور

 تاریخ برگزاری: دوشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴ الی ۱۷

 ثبت نام :
http://daneshbonyan.isti.ir/XeG3

کسب اطلاعات بیشتر:
09334598293

اشتراک گذاری:
رویداد
مطالب و اخبار مرتبط