این مرکز مفتخر است با ارائه خدمات پشتیبانی عمومی، اطلاع‌رسانی و همچنین خدمات مالی و اعتباری، کمکٰ رسان عرصه فناوری کشور باشد.

  • خدمات پشتیبانی عمومی: خدمات اجاره فضا، دسترسی به تلفن و دورنگار، میز و صندلی، کارپردازی و خدمات دبیرخانه‌ای، امکان استفاده از اتاق‌های جلسات و کنفرانس، تجهیزات سمعی و بصری و دستگاه‌های فتوکپی و تکثیر
  • خدمات اطلاع‌رسانی: دسترسی به اینترنت، کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
  • خدمات مالی و اعتباری: امکان استفاده از اعتبار خدماتی و تحقیقاتی، کمک به دسترسی به منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاران، تسهیل در جذب طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی
  • pen-writing-notes-studying-large