هدف شرکت تاتماکو طراحی، توسعه، تولید و فروش سیستم های تولید انرژی های تجدیدپذیر میباشد.ما براین باوریم که تحقیقات رمز ماندگاری در این صنعت است. لذا این شرکت دارای بخش تحقیقاتی با نیروهایی حرفه ای است. و با ایجاد فضایی ایمن و حرفه ای تلاش نموده تا ایده پردازان- طراحان و مبتکرانی را که می خواهند در این زمینه فعالیت نموده و طرح های خود را جامه عمل بپوشانند جذب نماید. شرکت تاتماکو ضمن فروش محصولات مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر به مشتریان، مسیر رشد و تکامل طرح های نوین در این زمینه را از مرحله ایده پردازی تا فروش محصول هموار می نماید. متخصصین ما در بخش تحقیقات شرکت تاتماکو، فضایی را به وجود آورده اند که یک مبتکر، طراح، مخترع و یا محقق در شاخه های گوناگون انرژی های تجدیدپذیر، با خیال راحت و بدون دغدغه های جانبی، بتواند ایده های خود را دراین شرکت  به محصول قابل فروش دست یابد. در بخش تولید نیز این شرکت با ایجاد شبکه تولید خوشه ای وکنترل دقیق کالاهای تولید مسیر خود برای جهانی شدن را بسرعت طی مینماید. دربخش بازرگانی ما به بازار جهانی چشم دوخته ایم و اولویت خود را به صادرات محصولات به کشورهای آسیای میانه داده ایم.

 

download